EXTREMULTUS POGONSKO

Extremultus pogonsko remenje ima veoma visoku efikasnost prenosa snage kod velikih obrtaja, opterećenja ili oscilacija prilikom rada. Odlikuje se veoma tihim radom, minimalnim rastezanjem, vrlo lakim pomicanjem, visokom elastičnošću (mogućnost montaže preko više remenica) i neosetljivošću na klimatske promene.
Extremultus remenje nezamenljivo je u prenosu snage gde se zahteva visok učinak prenosa, kao i kod pogona gde su veliki obrtajni prenosi. Prema zahtevima, remenje isporučujemo sastavljeno kao i spremno za sastavljanje.

Extremultus remen je antistatičan, odgovara međunarodnim standardima, kao i brojnim propisima kojima mnoge zemlje sprečavaju nakupljanje statičkog elektriciteta na mestima gde postoji mogućnost eksplozije.
Podtipovi GT, GG, TT, UU, UN, UG, PU i PP nisu u mogućnosti da rade gde imaju dodir sa mastima i uljima.
Podtipovi LL, LT su otporni na mašinsko ulje, dizel gorivo, benzin, benzen, organske rastvarače kao što su etil-acetat, aceton i sl.
Extremultus remen nije otporan na organske i neorganske kiseline.

U zavisnosti od vrste, tipa i funkcije remena sastav može biti pripremljen brušenjem ili Z- spojem.

Guma Belt u svom prodajnom programu ima proverenog proizvođača extremultus remenja, nemačko- švajcarsku kompaniju “Forbo Siegling”.
Na zahtev kupca, remenje isporučujemo sastavljeno, spremno za sastavljanje (obrušeno) ili sastavljamo remen direktno na mašinu.

DOBRODOŠLI

Zalažemo se za visok kvalitet i siguran transport materijala i prenos snage zato u svom prodajnom programu imamo proverene i priznate proizvođače remenja transportnih traka galovih lanaca perifleks spojki. Blizu smo gde se stvari kreću, zato je pokret naš posao. Dobrodošli u Guma belt.