SASTAVLJANJE TRAKA

Spajanje na toplo:

 1. Z spoj – Veoma fleksibilan spoj. Moguće ga je primeniti na većini
  traka i kod nas se najčešće primenjuje. Standardni spojevi
  za dvoslojne i troslojne tipove traka.
 2. Iskoračen Z spoj – Osobine su kao kod Z- spoja. Takođe je pogodan
  za hrapave forme traka. Standardno za dvoslojne i troslojne
  tipove traka.
 3. Klinasti spoj – Tip spoja za kruto – glatke i NOVO tipove traka..
 4. Iskoračen preklopni spoj – Raslojavanjem.

 

Spajanje na hladno:

Moguće je izvršiti spajanje traka postupkom “na hladno” uz pripremu traka po primeru
3.Klinasti spoj i 4. Iskoračen spoj. Ovakvi spojevi su ograničene snage i fleksibilnosti.

Pored sastavljanja traka u servisu Guma belt, koje radimo na alatima i presama ’’Siegling’’, imamo i mobilni servis koji omogućava sastavljanje transportnih traka i remenja na ’’licu mesta’’ kod korisnika.

DOBRODOŠLI

Zalažemo se za visok kvalitet i siguran transport materijala i prenos snage zato u svom prodajnom programu imamo proverene i priznate proizvođače remenja transportnih traka galovih lanaca perifleks spojki. Blizu smo gde se stvari kreću, zato je pokret naš posao. Dobrodošli u Guma belt.